Gjendja e SME-ve, eksperti evidenton problemet – A2

Gjendja e SME-ve, eksperti evidenton problemet

Ndërmarrjet e vogla e të mesme në Shqipëri hasin probleme të shumta, të cilat i pengojnë të zhvillojnë aktivitetin në një stad më lart. Daniel Guçe, ekspert për SME-të rendit vështirësitë që hasin këto bizneseve, që janë kryesisht familjare dhe që përbëjnë jo pak, por 99.9% të totalit të sipërmarjes në Shqipëri.

Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë viteve të fundit, xhiroja e realizuar nga ndërmarjet e vogla dhe të mesme, si dhe investimet e bëra prej tyre kanë ardhur në rritje.Eksperti Daniel Guçe shpjegon se këto biznese duhen ndihmuar, kryesisht me fonde, pasi hapësirat që ato të zhvillohen dhe të rrisin punësimin dhe kontributin në ekonomi, ekzistojnë

Shkarkoni aplikacionin e A2