TAP shtrin tubat e parë në ujërat shqiptare

Fotot janë shkrepur në zonën e Semanit