Vrima e zezë, pianisti mbi laps dhe “Vorteksi i shiut”, fotot më interesante të javës