Shqiptarët, me pagat më të ulëta në Europë

1 Maji njihet në të gjithë botën si Dita e Punëtorëve. Kjo datë, këtë vit i gjen shqiptarët me pagat më të ulëta në Europë e me kushte pune të vështira në shumë sektorë.

Paga minimale vlerësohet në 213 euro. Ne lëmë pas vetëm Kosovën, që ka një pagë minimale 170 euro. Sipas të dhënave të Institutit Europian të Statistikave, shqiptarët punojnë mesatarisht 200 orë në vit më shumë se europianët, ndërsa ka një informalitet në tregun e punës prej rreth 36%, çka nënkupton se mbi një në tre punonjësve, ose nuk i paguhen sigurimet, ose i deklarohet paga më e ulët sesa ajo reale.

Por, si ka ndryshuar paga mesatare në ekonomi? Në katër vitet e fundit vihet re një rritje anemike. Në 2018-ën, paga mesatare në ekonomi ishte rreth 50.6 mijë lekë, ose rreth 405 euro. Sipas tabelave të publikuara nga INSTAT, në krahasim me 2014, pagat janë rritur me 11%, ose rreth 5 mijë lekë, ekuivalent me 40 euro. Por e indeksuar me inflacionin mesatar vjetor, paga mesatare në ekonomi në krahasim me 4 vite më parë është rritur minimalisht vetëm me 3.4%.

Pagat mbeten burimi i vetëm i të ardhurave për mijëra familje shqiptare. Të dhënat tregojnë gjithashtu, një diferencë të theksuar mes pagave në shtet dhe atyre në privat. Ndërsa punonjësit e administratës shtetërore paguhen mesatarisht me 63.2 mijë lekë, ata në sektorin privat paguhen mesatarisht me 47.2 mijë lekë. Pra, me rreth 16 mijë lekë më pak. Të punësuarit në biznes janë rreth 5 fish më shumë se të punësuarit në shtet.

Qytetarët: Pagat, të pamjaftueshme për të jetuar

Qytetarët janë të pakënaqur me pagat që marrin. Ata deklarojnë se këto të ardhura janë të pamjaftueshme për të jetuar e për të mbajtur familjet dhe janë të detyruar të punojnë edhe në punë të dyta. Pakënaqësi ka edhe për kushtet e punës.