“Traktati i Paqes së përhershme” që zgjati vetëm 10 vjet, Volkswagen dhe “Darka e fundit”, kjo datë në histori, 28 maj