Rënia e Kostandinopojës, vrasja e mbretit serb dhe parashikimi i Einstein, kjo datë në histori, 29 maj