Nga Oksfordi te NBA, kjo datë në histori, 6 qershor – A2

Nga Oksfordi te NBA, kjo datë në histori, 6 qershor