Nga Austro-Hungaria, te Boris Jeltsin, kjo datë në histori, 12 qershor – A2

Nga Austro-Hungaria, te Boris Jeltsin, kjo datë në histori, 12 qershor