Nga Vaterloja, te sundimtari shqiptar i Egjiptit, kjo datë në histori, 18 qershor