Shkodër, vetëm dy shkolla të kyçura. Materialet zgjedhore shpërndahen pa probleme

shkoder shtune 1100x620

Në Shkodër aktualisht ka vetëm dy shkolla të kyçura, të cilat pritet që të hapen nga momenti në moment nga ana e policisë dhe të depozitohen aty materialet zgjedhore.

Gjatë shpërndarjes së materialeve zgjedhore nuk ka patur situata anormale gjatë ditës së sotme.

Përfaqësuesit e bashkisë i kanë kërkuar policisë që të firmosin për hapjen e detyrueshme të dyerve të shkollave që do të shërbejnë si qendra votimi, përpara se të futen materialet zgjedhore.