Nga Pavarësia e SHBA, te ditëlindja e Kryeministrit, kjo datë në histori, 4 korrik