2 gushti në kalendar, nga firmosja e Deklaratës së Pavarësisë së SHBA, te Mehmet Aliu – A2

2 gushti në kalendar, nga firmosja e Deklaratës së Pavarësisë së SHBA, te Mehmet Aliu