Perëndimi i Diellit në Qerret – A2

Perëndimi i Diellit në Qerret

Disa foto të mrekullueshme vijnë nga bregdeti i Qerretit.

Perëndimi i Diellit duket fantastik në shkrepjet e mundësuara nga LSA.