Toka drejt krizës për ushqim dhe ujë – A2

Toka drejt krizës për ushqim dhe ujë

Ndryshimet klimatike çdo ditë janë të pranishme me ngjarje të motit ekstrem, me ndryshime në tokë, oqean, ajër dhe burime ujore. Por, më i rëndësishëm është fakti se ndryshimet e klimës rrezikojnë burimet e ushqimit dhe ujit të pijshëm duke cenuar jetën në tokë.

Përtej shkencës së komplikuar të klimës, faktet janë të thjeshta. Ngrohja globale me 1.5°C nga shekulli i kaluar deri në ditët tona ka sjellë ndryshime të dukshme të klimës globale.
Në dy dekadat e fundit, ndryshimet e klimës dhe moti ekstrem kanë sjellë degradimin e tokave në masën 46% të sipërfaqes totale të globit.
Degradimi i tokës ka pakësuar sipërfaqet e mbjella me drithëra; ka dëmtuar florën dhe faunën nga akujt e Arktikut në pyjet e Amazonës; nga stepat e Siberisë në ishujt e Paqësorit.

Në këto kushte, e ardhmja sjell varfërim të botës bimore duke ndikuar në pakësimin apo zhdukjen e llojeve të specieve të gjalla.

Qeveritë dhe Kombet e Bashkuara janë dakordësuar të luftojnë ngrohjen globale duke firmosur marrëveshje, duke ndërmarrë angazhime, por ritmet e ngrohjes globale duken të jenë më të shpejta sesa firmat dhe marrëveshjet.

Shkarkoni aplikacionin e A2