Shpërndarja e teksteve, nxënësit e fillores me libra të rinj e të përdorur

Nis shpërndarja e librave falas dhe të përdorur për nxënësit e arsimit fillor. Tekstet e klasës së parë dhe të pestë janë tërësisht të rinj. Mësuesit kujdestarë kanë bërë gati paketat e librave për çdo nxënës të klasës.

Disa  nga tekstet e përdorura të nxënësve të fillores nuk do të rihidhen në qarkullim. Pas vlerësimit të bërë nga mësuesit ka rezultuar se gjuha shqipe dhe matematikat janë të papërdorshme nga shënimet e shumta.  Këta tituj  do të zëvendësohen me libra të rinj, ndërsa pjesa do të jetë të përdorur.

Librat për nxënësit e fillores jepen flas dhe në përdorim. Gjatë vitit, nxënësit duhet të punojnë vetëm me laps dhe në përfundim të shkollës i dorëzojnë të pastruar, për t’u përdorur nga brezat pasardhës. Por prindërit që refuzojnë tekstet e përdorura për fëmijët e tyre mund t’i blejnë në libraritë e caktuara nga shkollat,  ashtu siç funksionon për nxënësit më të rritur të arsimit 9-vjeçar e të mesëm.