Themelimi i Honda-s, ultimatumi i NATO-s dhe përmendorja e Skënderbeut, kjo datë në histori, 24 shtator