Themelimi i Honda-s, ultimatumi i NATO-s dhe përmendorja e Skënderbeut, kjo datë në histori, 24 shtator – A2

Themelimi i Honda-s, ultimatumi i NATO-s dhe përmendorja e Skënderbeut, kjo datë në histori, 24 shtator

Kalendari historik, 24 shtator.