Pavarësia e Algjerisë, U2 dhe ditëlindje në familje, kjo datë në histori, 25 shtator – A2

Pavarësia e Algjerisë, U2 dhe ditëlindje në familje, kjo datë në histori, 25 shtator

Kalendari historik, 25 shtator.