Papa më “jetëshkurtër”, “Tommy & Jerry” dhe Totti, kjo datë në histori, 27 shtator

Kalendari historik, 27 shtator.