Zbulimi i Montrealit, ditëlindja e Gandhit dhe arrestimi i parë për marjiuanë, kjo datë në histori, 2 tetor