Lufta I Ballkanike, aneksimi i Polonisë dhe “Terminatori” Guvernator, kjo datë në histori, 8 tetor – A2

Lufta I Ballkanike, aneksimi i Polonisë dhe “Terminatori” Guvernator, kjo datë në histori, 8 tetor

Kalendari historik, 8 tetor.