Nga George Washington, te Barack Obama, kjo datë në histori, 9 tetor – A2

Nga George Washington, te Barack Obama, kjo datë në histori, 9 tetor

Kalendari historik, 9 tetor.