Protesta në Bogota, Pragë e Hong Kong, fotot më të mira të ditës