Nga filmi i parë te Arnold Schwarzenegger, kjo datë në histori, 17 tetor