Tusk: Do t’i rekomandojë BE-së pranimin e kërkesës për shtyrje të Brexit

Tusk EU flags 1100x620

Presidenti i Këshillit Europian, Donald Tusk, ka deklaruar se do të rekomandojë që vendet e Bashkimit Europian “të pranojnë kërkesën e Britanisë së Madhe për shtyrje”.

Tusk ka shtuar se për këtë ai do të propozojë një procedurë “me shkrim”, një metodë që përdorët në raste urgjente, kur një mbledhje e Këshillit nuk mund të arrihet në kohën e duhur.   

Me ketë procedurë, vendet do t‘i përgjigjen vetëm pyetjes a miratojnë shtyrjen, abstenohen apo e refuzojnë atë, pa hallka burokratike të tjera.