“Volokopteri”, monedha e lashtë, traktorët në mes të qytetit, fotot më të mira të ditës