Reforma Zgjedhore, shoqëria civile: Ndryshoni sistemin

Shoqëria civile nuk ishte aq e bindur nga ndërhyrjet që komisioni i Reformës Zgjedhore propozon të bëjë në Kodin Zgjedhor.

Megjithatë, vetëm disa prej tyre kishin propozime konkrete. Ndryshimi i sistemit ishte një ndër to.

Seanca dëgjimore e komisionit të Reformës Zgjedhore me shoqërinë civile mbi amendamentet e para të ekspertëve ishte e gjatë.

Kur erdhi puna tek paratë, deputetët ishin më të ndjeshëm, duke e kaluar debatin nga financat e tyre te ato të shoqërisë civile.