Nga Marie Curie, te Hillary Clinton, kjo datë në histori