Drafti zgjedhor “revolucionar”, ekspertët zgjedhorë flasin për depolitizim të administratës

Drafti i Reformës Zgjedhore, që për bashkëkryetarët është një revolucion, për analistët e çështjeve zgjedhore ka vend për përmirësime.

Ish-kreu i KQZ-së, Kristaq Kume dhe Premto Gogo, kryetar i organizatës “KRIIK” tregojnë se si mund të arrihet depolitizimi i vërtetë i administratës zgjedhore, si dhe riorganizimi i KQZ.