Shkatërrimet e luftës, përmbytja e Venecias, pavarësia e Polonisë, fotot më të mira të ditës