Tuneli i parë nënujor, lindja e internetit dhe Dita Botërore e Mirësisë, kjo datë në histori, 13 nëntor