Sektet më vdekjeprurëse dhe të rrezikshme në botë

Sektet janë grupime njerëzish shumë të mbyllura, por sot do t’ju prezantojmë me ata që në historinë e njerëzimit janë zbuluar se janë shumë të rrezikshëm për shoqërinë dhe vdekjeprurës për vetë anëtarët e tyre.