Emergjencat civile, pa kapacitete e fonde për të përballuar katastrofat

Tërmeti i 26 Nëntorit nxori zbuluar paaftësinë e Emergjencave Civile për të përballuar fatkeqësitë natyrore. Këtë e pranon edhe vetë qeveria shqiptare, kur në qershor të këtij viti hartoi projektligjin e ri për Mbrojtjen Civile.

Në relacionin që shoqëronte këtë draft, deklarohej se Shqipëria renditet në vendin e parë në Europë, si më e ekspozuara ndaj fatkeqësive natyrore, si pasojë e pamjaftueshmërisë së kapaciteteve përballuese.

Por pavarësisht mungesës së pranuar të kapaciteteve, qeveria nuk ka investuar në asnjë moment në këtë fushë. Përkundrazi, buxheti për Emergjencat Civile sipas Ministrisë së Financave që prej vitit 2010 ka ardhur ndjeshëm në rënie.

Madje edhe me rishikimin e buxhetit 2019 pas tërmetit të 21 Shtatorit, fondet për këtë zë u reduktuan në vend që të shtoheshin, duke e bazuar aftësinë për të përballuar katastrofat, vetëm tek ndihmat e huaja.
Por edhe nga 643 milionë lekë të alokuara, pjesa më e madhe e fondeve shkon për shpenzime korrente, thënë më thjeshtë: për paga dhe faturat e energjisë dhe telefonisë. Ndërkohë që investimet në mjete të specializuara mungojnë.

Një situatë e ngjashme paraqitet në të gjitha institucionet e tjera që shërbejnë si linjë e parë në përballimin e situatave të tilla. Sipas “Open Spending Albania”, 1.11 milionë dollarë janë shpenzuar gjatë këtij viti për Institutin e Përgatitjes së Qenve, ndërkohë që këto njësi mungonin në terren. Ashtu siç mungonin pajisjet e zjarrfikësve, mjetet e ushtrisë apo makineritë e bashkive.