Banorë largojnë orenditë nga pallatet e shënuara për t’u prishur në Manzë