Nga varrimi i George Washington, te “Shqipëria e lirë”, kjo datë në histori, 26 dhjetor