Nga Fan Noli, te Çelentano, kjo datë në histori, 6 janar