Metroja e parë në botë, Lidhja e Kombeve dhe Wikipedia, kjo datë në histori, 10 janar