Hipi dhe problematikë, fotot epike nga vitet e “lumtura” 1970

Foto mahnitëse na vijnë përmes fotogalerisë së mësipërme ku janë të dokumentuara disa nga personazhet eksentrikë të Britanisë nga vitet 1970 e deri në ditët e sotme.

Dokumentuar nga fotografi i njohur me origjinë nga Londra, Bob Mazzer, këto foto na sjellin imazhe të mëparshme në kohe që ai i ka kapur gjatë periudhës së “hipive të lumtur” në vitet 1970.