Debitorët e energjisë, kamatëvonesat falen deri më 31 dhjetor 2019

Kamatëvonesat e energjisë do të falen deri më 31 dhjetor të vitit 2019. Lajmin e ka bërë të ditur Elton Sevrani, administrator i Furnizuesit të Shërbimit Universal (FSHU sh.a). Për herë të parë, ai ka shpjeguar nismën e qeverisë të parashikuar në planin financiar, atë të faljes së kamatëvonesave të energjisë elektrike.

“Falja e kamatëvonesave ka të bëjë me detyrimet që debitorët aktivë kanë për periudhën deri në 31 dhjetor 2019. Çdo lloj detyrimi që lind nga viti 2020 e në vazhdim, duhet paguar”, tha Sevrani.

Sevrani apeloi konsumatorët që të paguajnë energjinë, pasi çdo faturë nga 1 janari i këtij viti e në vijim do të paguhet bashkë me kamatëvonesat. Ai bëri gjithashtu të ditur se kompania ndodhet në vështirësi për shkak të mospagesave të faturave, kryesisht nga biznesi.