Në radhë për oriz, takimi me nënën 92-vjeçare, fotot më të mira të ditës