Eksperti i shëndetit publik: Nuk kemi qëndrueshmëri epidemiologjike, por nuk jemi ende në valën e dytë

Bota shkencore është ende e ndarë mbi fazën e arritur të pandemisë, ku disa mendojnë se tashmë vala e dytë e COVID-19 ka ardhur në vende që pak javë më parë kishin arritur njëfarë qëndrueshmërie epidemiologjike.

Sipas Leidon Shamos, specialist i shëndetit publik në Britaninë e Madhe, “gjatë pandemisë shumë gjëra kanë ndryshuar, por edhe shumë është mësuar. Është 10-fishuar numri i studimeve,  është mësuar sjellja e virusit dhe si mund të trajtohet më mirë. Ndërkohë, situatën e qëndrueshme epidemiologjike e lakmojnë të gjitha vendet. Disa mendojnë se kanë hyrë në valën e dytë, ndërkohë që bëhet fjalë për baticat dhe zbaticat e valës së parë”.

Por sipas tij “këtë qëndrueshmëri sot nuk e kemi, kemi ngritje si pasojë e hapjes.  Hapja nuk u bë në asnjë vend ashtu siç duhej. Po të themi që jemi qëndrueshëm sot, çfarë do të ndodhë në vjeshtë, kur të fillojnë shkollat?”.

Sipas tij po u krye një hapje, si ajo e shkollave, kjo duhet të balancohet me hapjet e tjera në aktivitete të ndryshme “sepse një hapje e përgjithshme do të ishte e dëmshme”.  

Fëmijët në veçanti janë një fashë që duhet mbrojtur sepse përtej elementit shëndetësor të epidemisë, në këtë periudhë i shtohen shqetësime të tjera, si “obeziteti dhe mungesa e socializimit”.