Vendimet e gjykatave, shteti duhet të paguajë nga buxheti 34 mln USD për largimet nga puna

Publikuar më: 20/9/2020, ora 20:44

Vendimet e gjykatave, shteti duhet të paguajë nga buxheti 34 mln USD për largimet nga puna

Publikuar më: 20/9/2020, ora 20:44

Krahas vendimeve të arbitrazhit ndërkombëtar, që vetëm për kompanitë Bechetti dhe Aktor kanë krijuar një faturë prej 153.4 milionë euro, buxheti i shtetit duhet të përballet edhe me kostot e vendimeve të gjykatave shqiptare për largimet e padrejta nga puna.

Ministria e Financave pranon në Buxhetin Faktik për vitin 2019, të dorëzuar në Kuvend se për këtë periudhë detyrimet e prapambetura për vendime gjyqësore rezultuan në rreth 3.4 miliardë lekë, shumë kjo ekuivalente me rreth 34 milionë dollarë.

Detyrimet për vendime gjyqësore

Sipas përllogaritjeve të Financave, fatura e largimeve të padrejta nga puna përbën aktualisht edhe 42% të totalit të detyrimeve të pashlyera që qeveria iu ka individëve apo bizneseve dhe që në total arriti në fund të 2019 vlerën e 8.2 miliardë lekëve.

 Fatura financiare për largimet e padrejta nga puna në nivel qendror dhe vendor shndërrohet kështu në barrën e radhës për buxhetin e shtetit, në kushtet kur ky i fundit ndodhet aktualisht në krizë, me një mosrealizim të fortë të të ardhura me rreth 280 milionë euro deri në gusht.

Nga largimet e padrejta nga puna buxheti ka një kosto të dyfishtë: e para për të ekzekutuar vendimet e gjykatave dhe e dyta, pasi në vendet ku punonjësit janë larguar me të padrejtë janë emëruar të tjerë, çka do të thotë se për një vend pune paguhet dy herë.

Sipas ligjit, për vendimet e padrejta nga puna nuk mbajnë përgjegjësi zyrtarët që firmosin, por ato i faturohen institucionit.