Posterat që ndryshuan botën

Dizenjot e posterave kanë ndikuar prej vitesh jetën tonë. Që nga mesazhet mbi shëndetin seksual deri te parrullat politike. Një libër me titull “100 posterat që ndryshuan botën” tregon historitë pas posterave më klasikë të tre shekujve të fundit.