Nga protesta e hebrenjve, te fushata në SHBA, fotot më interesante të ditës