Banka Botërore garanton 12 miliardë dollarë kundër Covid-19

MB VAKSINA BANKA BOTERORE.duplicate frame 379 1100x620

Banka Botërore angazhohet në luftën kundër pandemisë koronavirus. Institucioni ndërkombëtar financiar ka aprovuar një çek prej 12 miliardë dollarësh për të ndihmuar vendet në zhvillim për blerjen dhe shpërndarjen e vaksinës për koronavirusin e ri.

Gjithashtu edhe për garantimin e testeve e trajtimeve të aprovuara për qytetarët e tyre. Kjo është pjesë e një pakoje të përgjithshme prej 160 miliardë dollarësh që do të lëvrohet deri në qershor të vitit 2021 për të luftuar pandeminë globale.

Sipas një deklarate të Bankës Botërore, me anë të këtij fondi synohet vaksinimi i 1 miliard personave në të gjithë botën.