Përkthim apo shqipërim? Shqetësim, cilësia e përkthimit dhe mungesa e njohjes së traditës

Përkthim apo shqipërim? Nga ndryshojnë dhe sa të drejtë ka përkthyesi mbi një vepër dhe mbi një autor, mbetet ende një shqetësim i madh për letërsinë shqipe.

Sipas Piro Mishës, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, ne duhet të kthejmë sytë edhe nga historia e përkthimit, ku emra të njohur na kanë lënë një pasuri të madhe.

Cilësia e gjuhës së përdorur në librat për fëmijë ishte një tjetër pikë e diskutimit, ndërsa takimi u mbyll me pyetjen: Sa të varfër janë përkthyesit nëse nuk bëjnë edhe një punë tjetër?