Protesta në SHBA në foto, protestuesit brenda Kongresit