Debati për taksat, studimi: Të pamjaftueshme për të nxitur rritjen ekonomike

Në kulmin e debatit politik për taksat, një raport i botuar së fundmi nga Akademia e Studimeve Politike, e hartuar nga një grup ekspertësh, ka arritur në përfundimin se si taksat e ulëta, ashtu dhe ato më të larta nuk kanë shërbyer për të nxitur rritjen ekonomike të qëndrueshme në dekadën e fundit.

Ekspertët kanë analizuar ecurinë e të ardhurave tatimore dhe borxhit publik në dy periudha 2009-2012 dhe 2015-2018. Raporti konkludon se pozicionimi i taksave të ulëta dhe atyre të larta i ka shërbyer më shumë qëndrimit ndaj borxhit publik se sa performancës ekonomike.

Përfundimi se taksat e ulëta nuk arritën të frenonin ngadalësimin e rritjes ekonomike, por dhe taksat e larta nuk arritën të sillnin një rritje të qëndrueshme, tregon se përzgjedhja e taksave është element optimizues, por nuk është i mjaftueshëm për nxitjen e rritjes dhe zhvillimit ekonomik.