LRE depoziton listat në KQZ, mësohen kandidatët në 12 qarqe