Personat me aftësi të kufizuar prej vitesh në kërkim të së drejtës së tyre

Personat me aftësi të kufizuar, përveç vështirësive që kanë për shkak të problemeve, duhet të vuajnë edhe keqllogaritjen e pagesave që ligji ua parashikon që të marrin.

Një gjë e tillë ka ndodhur në vitet 2005-2010, ku rritja e pagës minimale duhej të shoqërohej edhe me rritjen e pagesës që ata marrin. Por, një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe secilit prej personave me aftësi të kufizuar nuk u janë paguar shuma që variojnë nga 600 deri në 700 lekë të reja në muaj.

Bledar Seidolli nga fshati Voskop i Bashkisë së Korçës është një prej personave me aftësi të kufizuara i cili tregon vështirësitë e përballimit të jetës dhe në mungesë të vlerës që duhej të merrte nga shteti.

Si Bledari, janë dhe shumë të tjerë të cilët nuk kërkojnë asnjë lëmoshë, vetëm atë që u takon me ligj. Për këtë arsye, Shoqata e Personave me Aftësi të Kufizuar, kanë hapur edhe një proces në Gjykatën Administative në Korçë, por sipas tyre është Bashkia e Korçës ajo që po i pengon të rifitojnë të drejtën e tyre.

Ndërkohë, nga Bashkia e Korçës shpreh se pranë këtij institucioni nuk ka ardhur asnjë kërkesë për tërheqjen e listpagesave.

Secili nga personat me aftësi ndryshe, duhet të paguhet 120 deri në 170 mijë lekë të reja si pagesë e prapambetur, pasojë e keqllogaritjes së rritjes së pagesës për vitet 2005-2010.