Gjykata e Lartë hap procedurat për 3 vende vakante në Kushtetuese

Gjykata e Lartë ka hapur procedurat për aplikimin e kandidatëve që duan të bëhen anëtarë të Gjykatës Kushtetuese pas krijimit të vakancave.

Aktualisht, janë hapur aplikimet për 3 vende vakante pas përfundimit të mandatit të Vitore Tushës, Fatmir Hoxhës dhe Gani Dizdarit.

Afati i pranimit të kërkesave nga kandidatët është 30 ditë dhe më pas Gjykata e Lartë do t’i përcjellë KED dokumentacionin e paraqitur prej tyre për të parë nëse plotësojnë kushtet e nevojshme.